Představení společnosti

Nejsme typická marketingová a reklamní agentura, neboť u nás nepracují typičtí lidé. Naši lidé nejsou běžnými marketingovými experty, jelikož nejlepší marketing dělají lidé, kteří mají nevšední minulost a zkušenosti. V týmu najdete profesionály, z nichž každý má unikátní náhled na problémy a rád přijímá požadavky klientů jako výzvu.

Nápady a strategie odrážejí polyfunkčnost charakterů, a tak výsledná řešení jsou efektivní, inovativní a mají široký záběr.

Návrhy, strategie, koncepce a nápady od CREATiDEA prodávají a budují image nadnárodních korporací i malých firem. S citem přistupujeme jak k našim klientům, tak i jejich businessu. Zajímají nás zvyky a životní styl lidí, které oslovujeme. Společně s našimi partnery vytváříme marketing, který vychází z pochopení klienta a vzájemného respektu.

Nabízí služby v oblasti marketingu a reklamy. Patříme mezi progresivní marketingové společnosti, které nemají běžnou strukturu.

Nechceme, aby se kreativní nápady ztrácely ve struktuře společnosti a filtrovaly přes několik úrovní. Dobrý marketing je o lidech a skvělých nápadech. Naše společnost dává prostor pro přímou komunikaci mezi realizačními týmy a klienty tak, aby klient dostal možnost zapojit se do kreativního procesu sám..

Víme, že nejsme na trhu jediní, ale jsme jedineční a spolehliví.
“nothing can stop a good idea”

REFERENCE